Een stukje zekerheid voor beide partijen.

Ik vind het geweldig als je bij mij een fotoshoot wil komen doen. Maar ben je er wel van bewust dat dit niet vrijblijvend is. Ik steek hier natuurlijk ook tijd en energie in. Daarom vooraf  wat regels en afspraken die ik hanteer.
Ik werk op TFP basis  (Time For Portfolio). Hetgeen te vertalen is  als: Jij stelt je beschikbaar als model en vraagt daar geen geld voor en ik stel me als fotograaf beschikbaar en reken daar ook geen geld voor. Het doel is voor beide partijen hetzelfde, het uitbreiden van je portfolio. Oftewel ik maak mooie foto’s van jou als model en uiteindelijk ontvang  jij  foto’s van mij.  Tenzij we dit anders hebben afgesproken.
Wat betreft het auteursrecht. De foto’s mogen door jou als model enkel gebruikt worden voor je eigen portfolio, website en privégebruik. Voor ieder commercieel gebruik van de foto’s is toestemming nodig. De foto’s vallen onder het auteursrecht en  mijn eigendom. Het is dan ook op geen enkele wijze toegestaan om iets aan de foto’s te veranderen of ze te bewerken.
Bovenstaande zaken worden ook vastgelegd in een contract. Dit biedt een stukje zekerheid voor beide partijen, omdat we dan allebei weten wat we van elkaar mogen verwachten. Ook de poseer-categorieën worden in dit contract vastgelegd.
Back to Top